<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Q-insight: Dobbelen of Selecteren

Hoe selecteer je een kok? Met een goed gesprek? Natuurlijk niet, je laat hem voor je koken.

dobblen selecteren mockup-1

Als we een leider selecteren, voeren we vaak alleen 'een goed gesprek'. En dan denken we te weten of deze kandidaat ook echt kan leiden?

 

Onderzoek toont aan dat het reguliere selectieproces van interview + CV onbetrouwbaar is bij het meten van talent. Teveel factoren kunnen het beeld vertroebelen. En de kans dat je iemand selecteert die meer dan gemiddeld presteert is 15%. Dan kun je beter een dobbelsteen opgooien. 

Ik ontvang graag de whitepaper