<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Q-insight: naar een Secure Base Boardroom  [Magazine]

Maak kennis met de Quaestus Integrated Executive Search aanpak, voor een hogere en duurzamere slagingskans.  
shutterstock_777767191 mockup staand Q magazine

Een succesvolle organisatie vraagt om Secure Base Leadership.

 

Maar wat is eigenlijk een Secure Base Leader en hoe vind je die?

 

Maak kennis met het Quaestus Integrated Executive Search model — download het magazine en ontdek:

 

  • Hoe je de beste en meest secure base kandidaten uit de markt selecteert
  • Hoe de geselecteerde kandidaat, eenmaal in dienst, aanzienlijk langer aan de organisatie verbonden blijft
  • Hoe je door middel van onze methode een ROI van 250  tot 300 %  kan behalen tegen bijvoorbeeld 18 % bij selectie op basis van een interview alleen
  • Kortom: een revolutionaire innovatieve aanpak om samen tot een high performance organisatie te komen.

 

Vul het formulier in en ontvang het magazine direct.

 

Download het magazine

Download het magazine hier