<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Het rollenspel als assessmentmethode

Een visie op talentmanagement.

Rollenspel mockup liggend wit-jpg

 

Hoe zet je een goed rollenspel in elkaar zodat je medewerkers kunt beoordelen? Lees het in de whitepaper "Het rollenspel als assessmentmethode", te downloaden via het formulier. 

 

 

 

 

 

Download hier de brochure