<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Governance en (zelf)evaluatie

Gestuurd door de regelgeving binnen de Governance-codes is het gebruikelijk geworden dat Raden van Commissarissen/Toezicht jaarlijks een vorm van zelfevaluatie uitvoeren.

 

In deze brochure geven wij aan wat onze visie is als het gaat om het evalueren van RvC’s.

 

 

mockup staand folder Governance zelfevaluatie

 

 

Download hier de 'Governance en (zelf) evaluatie' brochure: