<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

CHRO Reflection Circle [Brochure]

Strategisch HR vanuit reflectie: Nobody is perfect but a team can be
CHRO mockup staand-1-1

Meer informatie over het volledige programma, neem dan contact op met Hans van Essen via hansvanessen@quaestus.eu

 

Download de brochure